Industry leader

Daniel Futej

JUDr. Daniel Futej, CSc, Phd, LL.M.

je predsedom predstavenstva spoločnosti PPS Group, a.s. v Detve, ktorá sa radí medzi top 3 európske firmy v ťažkom strojárstve v oblasti výroby rámov, podvozkov a iných zváraných konštrukcií. Tie sa používajú najmä montáži priemyselných, banských a lesníckych strojov a techniky. Stojí za úspešnou stratégiou PPS Group, a.s., ktorá prechádza od výroby rámov a oceľových konštrukcii k montáži ucelených celkov s väčšou pridanou hodnotou. Spoločnosť pod jeho vedením dostala rámec vízie, misie a hodnôt, na ktorých stavia do budúcna.

Dlhé roky viedol vlastnú advokátsku kanceláriu, špecializujúcu sa na venture capital, investície, financie a daňové právo. Pred tým pôsobil ako zástupca chicagskej právnickej kancelárie Altheimer & Gray, kam prišiel z Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).

Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, má doktoráty z nemeckej Univerzity Martina Luthera a americkej Virginia School of Law. Publikoval desiatky odborných textov špecializujúcich sa na obchodné a finančné právo. Hovorí plynule po anglicky, nemecky, španielsky a rusky.

Piliére podnikania

Ľudia

Udržateľnosť

Inovácie

Automatizácia

Robotizácia

Projekty

Priemysel

Ako predseda predstavenstva spoločnosti PPS Group s viac ako tisíckou pracovníkov si dobre uvedomujem, akí dôležití sú v každom projekte ľudia a inovácie. Firma s dlhoročnou tradíciou prešla v poslednom období veľkými zmenami, čo sa odzrkadlilo aj v jej pozitívnych ekonomických výsledkoch.

Právo

Ako právnik s viac než 40 ročnými skúsenosťami si dobre uvedomujem, že právna istota je základným predpokladom pre fungovanie akéhokoľvek biznisu a to kdekoľvek na svete. Preto už niekoľko dekád poskytujem právne služby najmä v oblasti obchodného, finančného, procesného a pracovného práva a investičných príležitostí.

Poradenstvo

Ako konzultant najmä v oblasti akvizičného poradenstva pre zahraničných investorov si dobre uvedomujem, aká dôležitá je v biznise prezieravosť, rozvážnosť a vzájomná dôvera. Spokojne previesť klienta “terrou incognita”, ktorou sa môže zdať zahraničné prostredie, pravidlá a súvislosti, si vyžaduje veľkú mieru  skúseností, poznania, či rešpektu.

Blog

Kľúčové profesie budú aj naďalej remeslá.

Kľúčové profesie budú aj naďalej remeslá. V predchádzajúcom texte som sa venoval profesii obrábača kovov. V tomto si vysvetlíme, prečo existujú ďalšie a ďalšie dôvody byť presvedčený, že „remeslo má zlaté dno“. Ponúkam ďalšie 2 profesie, bez ktorých by PPS-ka nemohla existovať. Strojný zámočník (stehár/ustavovač) Je to odborník, ktorý musí vedieť čítať technickú dokumentáciu a má logické myslenie. Jeho úlohou je pospájať krátkymi zvarmi (stehami) rôzne časti výrobku tak, aby mohol zvárač vyzvárať kontinuálne zvary.  Pri ukladaní zvarov (stehov) musí dodržiavať technologický postup tak, aby nedošlo ku „pokrúteniu“ konštrukcie. Skúsený stehár vie presne odhadnúť ako sa daný materiál po zahriatí bude správať a koľko mu po vychladnutí „stiahne“ na rozmere výrobku. Pre uľahčenie práce sa v súčasnosti používa veľké množstvo

Čítať viac »

Pošlite mi správu

kontakt@danielfutej.sk

all rights reserved